Skip Navigation LinksKICS > Over

Over

Het inzetten op een Kennis- en informatiecentrum sport is een decretale taak van Sport Vlaanderen. Deze website van KICS is één aspect van het Kennis- en informatiecentrum sport en groeit uit tot dé digitale bibliotheek voor de sportsector in Vlaanderen. Deze digitale bibliotheek wordt voortdurend aangevuld met beleidsdocumenten, onderzoeksrapporten en kennisdocumenten die voor iedereen vrij raadpleegbaar zijn. 

Het KICS werkt rond verschillende beleidsthema's waaronder:

 • Gezond sporten
 • Ethisch sporten
 • Sportmedisch geschiktheidsonderzoek
 • Letselpreventie
 • Risicovechtsporten
 • Innovatie
 • Sportparticipatie
 • Sportpromotie
 • Tewerkstelling in de sport
 • Beleidsmonitoring
 • Beleidsrelevant onderzoek inzake sport
 • Internationaal sportbeleid
 • Sociaal-maatschappelijke projecten
 • Doelgroepenbeleid
 • ...


Algemene info of vragen: KICS@sport.vlaanderen
Secretariaat KICS: +32 2 209 45 39

 

KICS werkt samen met een aantal vaste partners in de sportsector. Voor de opbouw van kennis is de inbreng van partners immers noodzakelijk.

Onder andere door het permanente overlegorgaan met deze partners – de Kenniskring van KICS – streven we naar de bevordering van de kennisontwikkeling en –verspreiding.

De partners van de Kenniskring zijn: