Skip Navigation LinksKICS > Over

Over

Het inzetten op een Kennis- en informatiecentrum sport is een decretale taak van Sport Vlaanderen. Deze website van KICS is één aspect van het Kennis- en informatiecentrum sport en groeit uit tot dé digitale bibliotheek voor de sportsector in Vlaanderen. Deze digitale bibliotheek wordt voortdurend aangevuld met beleidsdocumenten, onderzoeksrapporten en kennisdocumenten die voor iedereen vrij raadpleegbaar zijn. 

De volgende personen werken voor het KICS:

Vervaet Astrid
Coördinator KICS
Barette Nancy
Beleidsthema gezond sporten. Opvolgen van het decreet gezond en ethisch sporten, sportmedisch geschiktheidsonderzoek, letselpreventie, risicovechtsporten.
Caers Hilde
Coördinatie digitale bibliotheek. Verzamelen en ontsluiten van kennis relevant voor de sportsector in het algemeen, sporttakoverschrijdend en met een accent op sportbeleid.
De Coorde Kris
Opvolging en kennisontwikkeling van o.a. innovatie in de sport, sportparticipatie en sportpromotie.
Deruyter Machteld
Secretariaat KICS
Massez Chris
Opvolging en kennisontwikkeling van o.a. tewerkstelling in de sport, beleidsmonitoring en beleidsrelevant onderzoek inzake sport.
Plasschaert Simon
Opvolging van het internationaal sportbeleid en attaché sport bij de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de Europese Unie.
Smekens Greet​
Beleidsondersteuner en opvolging van de digitale bibliotheek en nieuwsbrief.
Vandenhoudt Jord
Beleidsthema ethisch sporten. Opvolgen van het decreet gezond en ethisch sporten. Opvolgen van sociaal-maatschappelijke projecten met focus op transversale samenwerking.
Vonck Eva
Opvolging en kennisontwikkeling van het doelgroepenbeleid.

Algemene info of vragen: KICS@sport.vlaanderen
Secretariaat KICS: +32 2 209 45 39

 

KICS werkt samen met een aantal vaste partners in de sportsector. Voor de opbouw van kennis is de inbreng van partners immers noodzakelijk.

Onder andere door het permanente overlegorgaan met deze partners – de Kenniskring van KICS – streven we naar de bevordering van de kennisontwikkeling en –verspreiding.

De partners van de Kenniskring zijn:

 

 

http://sportwerk.be, Sportwerkhttp://kennisdatabank.eadblo.be/SiteCollectionImages/Partners/logoSportWerk.jpg, Logohttp://sportwerk.be, Sportwerk
http://www.gsportvlaanderen.be/, http://www.gsportvlaanderen.be/http://kennisdatabank.eadblo.be/SiteCollectionImages/Partners/g-sport.png, https://kics.sport.vlaanderen/SiteCollectionImages/Partners/g-sport.pnghttp://www.gsportvlaanderen.be/, http://www.gsportvlaanderen.be/
http://www.ethicsandsport.com/, Ethiek en sporthttp://kennisdatabank.eadblo.be/SiteCollectionImages/Partners/ICES.png, ICES Logohttp://www.ethicsandsport.com/, Ethiek en sport
http://www.vlaamsesportfederatie.be/, http://www.vlaamsesportfederatie.be/http://kennisdatabank.eadblo.be/SiteCollectionImages/Partners/VSF.png, https://kics.sport.vlaanderen/SiteCollectionImages/Partners/VSF.pnghttp://www.vlaamsesportfederatie.be/, http://www.vlaamsesportfederatie.be/
http://www.isbvzw.be/, http://www.isbvzw.be/http://kennisdatabank.eadblo.be/SiteCollectionImages/Partners/ISB.png, https://kics.sport.vlaanderen/SiteCollectionImages/Partners/ISB.pnghttp://www.isbvzw.be/, http://www.isbvzw.be/
http://faber.kuleuven.be/, http://faber.kuleuven.be/http://kennisdatabank.eadblo.be/SiteCollectionImages/Partners/KUL.png, https://kics.sport.vlaanderen/SiteCollectionImages/Partners/KUL.pnghttp://faber.kuleuven.be/, http://faber.kuleuven.be/
http://www.ugent.be/ge/bsw/nl, http://www.ugent.be/ge/bsw/nlhttp://kennisdatabank.eadblo.be/SiteCollectionImages/Partners/UGent nieuw.png, https://kics.sport.vlaanderen/SiteCollectionImages/Partners/UGent nieuw.pnghttp://www.ugent.be/ge/bsw/nl, http://www.ugent.be/ge/bsw/nl
http://www.vub.ac.be/LK/, http://www.vub.ac.be/LK/http://kennisdatabank.eadblo.be/SiteCollectionImages/Partners/VUB nieuw lang.png, https://kics.sport.vlaanderen/SiteCollectionImages/Partners/VUB nieuw lang.pnghttp://www.vub.ac.be/LK/, http://www.vub.ac.be/LK/
http://www.vlaamsehogescholenraad.be/be-nl/index.html, http://www.vlaamsehogescholenraad.be/be-nl/index.htmlhttp://kennisdatabank.eadblo.be/SiteCollectionImages/Partners/VLHORA.png, https://kics.sport.vlaanderen/SiteCollectionImages/Partners/VLHORA.pnghttp://www.vlaamsehogescholenraad.be/be-nl/index.html, http://www.vlaamsehogescholenraad.be/be-nl/index.html