Skip Navigation LinksKICS > Over

Over

Het inzetten op een Kennis- en informatiecentrum sport is een decretale taak van Sport Vlaanderen. Deze website van KICS is één aspect van het Kennis- en informatiecentrum sport en wordt nog steeds aangevuld met beleidsdocumenten, onderzoeksrapporten en kennisdocumenten die voor iedereen vrij raadpleegbaar zijn. 

Het KICS werkt rond verschillende beleidsthema's waaronder:

 • Gezond sporten
 • Ethisch sporten
 • Sportmedisch geschiktheidsonderzoek
 • Letselpreventie
 • Risicovechtsporten
 • Innovatie
 • Sportparticipatie
 • Sportpromotie
 • Tewerkstelling in de sport
 • Beleidsmonitoring
 • Beleidsrelevant onderzoek inzake sport
 • Internationaal sportbeleid
 • Sociaal-maatschappelijke projecten
 • Doelgroepenbeleid
 • ...


Algemene info of vragen: KICS@sport.vlaanderen
Secretariaat KICS: +32 2 209 45 39