Skip Navigation LinksKICS

Kennis- en Informatiecentrum Sport

KICS

over sport of wil je weten hoe Vlaanderen zijn topsportambities definieert en zijn resultaten van de voorbije olympiade evalueert?

KICS brengt alles bij elkaar met een eenvoudige en een uitvoerige zoekfunctie, een handig abc en een onderverdeling in thema's.
KICS maakt er samen met zijn partners dé sportbibliotheek van Vlaanderen van.   ​

 Laatste toevoegingen

 

 

National sports governance observer - Final reportKICS-116-277https://kics.sport.vlaanderen/wetenschappelijkonderzoek/Documents/181113_National_sports_governance_observer_final_report_2018.pdfNational sports governance observer - Final reportGP0|#cecb83df-8bfa-4983-9583-ea73e632c832;L0|#0cecb83df-8bfa-4983-9583-ea73e632c832|Danish Institute for Sports Studies;GTSet|#54061944-32f0-448f-b868-066027318c56GP0|#670e4471-0fec-487d-8ba1-714927018320;L0|#0670e4471-0fec-487d-8ba1-714927018320|Wetenschappelijk onderzoek;GTSet|#6a86f3b7-1c3d-4e7f-b749-3c1233eed24b;GP0|#c4cae28c-29f9-4f2d-9980-48bb4585b6ae;L0|#0c4cae28c-29f9-4f2d-9980-48bb4585b6ae|Sportfederaties;Wetenschappelijk onderzoek;SportfederatiesKennisdocument2018-11-12T23:00:00ZOp 13 november 2018 maakte de National Sports Governance Observer (project ‘Benchmarking sports governance across national boundaries’) de resultaten van haar internationaal onderzoek naar goed bestuur in de sport bekend. Met het onderzoek peilde NSGO bij 10 landen naar de mate van Goed Bestuur bij een achttal meewerkende sportfederaties. Dit op basis van 46 principes in 4 dimensies: transparantie, democratische besluitvorming, interne controle en maatschappelijke rol (ruim 200 indicatoren). Voor Vlaanderen participeerden 7 sportfederaties (zwemmen, atletiek, handbal, triatlon, gymnastiek, voetbal en tennis). Het onderzoek verliep met steun van het Erasmus+ programma van de Europese Unie, het Deense Parlement en de Raad van Europa. De 7 deelnemende Vlaamse sportfederaties waren samen goed voor een score van 54%, wat hen een vierde plaats opleverde kort na Nederland, Denemarken en ruim na Noorwegen. De cijfers bevestigen de positieve trend die Sport Vlaanderen vaststelde bij haar screening Goed Bestuur van 47 gesubsidieerde Vlaamse sportfederaties op het einde van 2017; dit in het kader van de subsidie binnen het Decreet op de georganiseerde sportsector van juni 2016. Volgens hoofdonderzoeker Arnout Geeraert (KU Leuven) hebben weinig landen in zo een korte tijd zoveel vooruitgang geboekt.
Vlaanderen maakt speelplaatsen avontuurlijkerKICS-148-90https://kics.sport.vlaanderen/Persberichten/Documents/181109_Persbericht_speelplaatsen_avontuurlijker.pdfVlaanderen maakt speelplaatsen avontuurlijkerGP0|#65d50a18-5c58-426f-8d02-330566283d12;L0|#065d50a18-5c58-426f-8d02-330566283d12|Vlaams minister van Sport;GTSet|#54061944-32f0-448f-b868-066027318c56GP0|#9d98582f-3175-42e1-93a0-16e62557ad54;L0|#09d98582f-3175-42e1-93a0-16e62557ad54|Persberichten;GTSet|#6a86f3b7-1c3d-4e7f-b749-3c1233eed24b;GP0|#dc5679fa-4755-4d94-bf6a-d06d78db20ec;L0|#0dc5679fa-4755-4d94-bf6a-d06d78db20ec|Schoolsport;GP0|#d225dae6-f371-4377-ae54-2581452a39af;L0|#0d225dae6-f371-4377-ae54-2581452a39af|Sportinfrastructuur;Persberichten;Schoolsport;SportinfrastructuurPersbericht2018-11-08T23:00:00ZDe Vlaamse ministers bevoegd voor Onderwijs, Sport en Jeugd willen de idee van meer actieve en gedeelde of open speelplaatsen kracht bijzetten met een projectoproep voor bewegingsvriendelijke en gedeelde schoolspeelplaatsen. De bedoeling van de projectoproep is de schoolspeelplaatsen avontuurlijker en beweegvriendelijker te maken en ze voor sport en spel tevens aan te bieden aan het jeugdwerk en de bredere lokale gemeenschap.
Kennisdag Virtual reality in de sport - Presentatie Sportcoaching in virtual realityKICS-47-302https://kics.sport.vlaanderen/sportinnovatie/Gedeelde documenten/181108_Presentatie_kennisdag_2018_Sportcoaching_in_VR.pdfKennisdag Virtual reality in de sport - Presentatie Sportcoaching in virtual realityGP0|#08efc3be-8f5c-4033-a691-a73ef80fd89b;L0|#008efc3be-8f5c-4033-a691-a73ef80fd89b|Sport Vlaanderen;GTSet|#54061944-32f0-448f-b868-066027318c56GP0|#d39cdb26-46af-48e7-a707-8688a7332fb6;L0|#0d39cdb26-46af-48e7-a707-8688a7332fb6|Innovatie in de sport;GTSet|#6a86f3b7-1c3d-4e7f-b749-3c1233eed24b;Innovatie in de sportPresentatie2018-11-07T23:00:00ZKennisdag Virtual reality in de sport - Presentatie Sportcoaching in virtual reality
Kennisdag Virtual reality in de sport - Presentatie RAVENKICS-47-304https://kics.sport.vlaanderen/sportinnovatie/Gedeelde documenten/181108_Presentatie_kennisdag_2018_VR_sport_RAVEN.pdfKennisdag Virtual reality in de sport - Presentatie RAVENGP0|#08efc3be-8f5c-4033-a691-a73ef80fd89b;L0|#008efc3be-8f5c-4033-a691-a73ef80fd89b|Sport Vlaanderen;GTSet|#54061944-32f0-448f-b868-066027318c56GP0|#d39cdb26-46af-48e7-a707-8688a7332fb6;L0|#0d39cdb26-46af-48e7-a707-8688a7332fb6|Innovatie in de sport;GTSet|#6a86f3b7-1c3d-4e7f-b749-3c1233eed24b;Innovatie in de sportPresentatie2018-11-07T23:00:00ZKennisdag Virtual reality in de sport - Presentatie RAVEN
Kennisdag Virtual reality in de sport - Presentatie VR helpt te trainen en te coachenKICS-47-303https://kics.sport.vlaanderen/sportinnovatie/Gedeelde documenten/181108_Presentatie_kennisdag_2018_VR_helpt_te_trainen_en_te_coachen.pdfKennisdag Virtual reality in de sport - Presentatie VR helpt te trainen en te coachenGP0|#08efc3be-8f5c-4033-a691-a73ef80fd89b;L0|#008efc3be-8f5c-4033-a691-a73ef80fd89b|Sport Vlaanderen;GTSet|#54061944-32f0-448f-b868-066027318c56GP0|#d39cdb26-46af-48e7-a707-8688a7332fb6;L0|#0d39cdb26-46af-48e7-a707-8688a7332fb6|Innovatie in de sport;GTSet|#6a86f3b7-1c3d-4e7f-b749-3c1233eed24b;Innovatie in de sportPresentatie2018-11-07T23:00:00ZKennisdag Virtual reality in de sport - Presentatie VR helpt te trainen en te coachen
Kennisdag Virtual reality in de sport - Presentatie Spelen doet revaliderenKICS-47-301https://kics.sport.vlaanderen/sportinnovatie/Gedeelde documenten/181108_Presentatie_kennisdag_2018_Spelen_doet revalideren.pdfKennisdag Virtual reality in de sport - Presentatie Spelen doet revaliderenGP0|#08efc3be-8f5c-4033-a691-a73ef80fd89b;L0|#008efc3be-8f5c-4033-a691-a73ef80fd89b|Sport Vlaanderen;GTSet|#54061944-32f0-448f-b868-066027318c56GP0|#d39cdb26-46af-48e7-a707-8688a7332fb6;L0|#0d39cdb26-46af-48e7-a707-8688a7332fb6|Innovatie in de sport;GTSet|#6a86f3b7-1c3d-4e7f-b749-3c1233eed24b;Innovatie in de sportPresentatie2018-11-07T23:00:00ZKennisdag Virtual reality in de sport - Presentatie Spelen doet revalideren

Heeft u nuttige documenten voor onze bibliotheek?
Stuur uw document(en) in

Heeft u vragen of ondervindt u enige problemen?
Contacteer ons

 

 

http://sportwerk.be, Sportwerkhttp://kennisdatabank.eadblo.be/SiteCollectionImages/Partners/logoSportWerk.jpg, Logohttp://sportwerk.be, Sportwerk
http://www.gsportvlaanderen.be/, http://www.gsportvlaanderen.be/http://kennisdatabank.eadblo.be/SiteCollectionImages/Partners/g-sport.png, https://kics.sport.vlaanderen/SiteCollectionImages/Partners/g-sport.pnghttp://www.gsportvlaanderen.be/, http://www.gsportvlaanderen.be/
http://www.ethicsandsport.com/, Ethiek en sporthttp://kennisdatabank.eadblo.be/SiteCollectionImages/Partners/ICES.png, ICES Logohttp://www.ethicsandsport.com/, Ethiek en sport
http://www.vlaamsesportfederatie.be/, http://www.vlaamsesportfederatie.be/http://kennisdatabank.eadblo.be/SiteCollectionImages/Partners/VSF.png, https://kics.sport.vlaanderen/SiteCollectionImages/Partners/VSF.pnghttp://www.vlaamsesportfederatie.be/, http://www.vlaamsesportfederatie.be/
http://www.isbvzw.be/, http://www.isbvzw.be/http://kennisdatabank.eadblo.be/SiteCollectionImages/Partners/ISB.png, https://kics.sport.vlaanderen/SiteCollectionImages/Partners/ISB.pnghttp://www.isbvzw.be/, http://www.isbvzw.be/
http://faber.kuleuven.be/, http://faber.kuleuven.be/http://kennisdatabank.eadblo.be/SiteCollectionImages/Partners/KUL.png, https://kics.sport.vlaanderen/SiteCollectionImages/Partners/KUL.pnghttp://faber.kuleuven.be/, http://faber.kuleuven.be/
http://www.ugent.be/ge/bsw/nl, http://www.ugent.be/ge/bsw/nlhttp://kennisdatabank.eadblo.be/SiteCollectionImages/Partners/UGent nieuw.png, https://kics.sport.vlaanderen/SiteCollectionImages/Partners/UGent nieuw.pnghttp://www.ugent.be/ge/bsw/nl, http://www.ugent.be/ge/bsw/nl
http://www.vub.ac.be/LK/, http://www.vub.ac.be/LK/http://kennisdatabank.eadblo.be/SiteCollectionImages/Partners/VUB nieuw lang.png, https://kics.sport.vlaanderen/SiteCollectionImages/Partners/VUB nieuw lang.pnghttp://www.vub.ac.be/LK/, http://www.vub.ac.be/LK/
http://www.vlaamsehogescholenraad.be/be-nl/index.html, http://www.vlaamsehogescholenraad.be/be-nl/index.htmlhttp://kennisdatabank.eadblo.be/SiteCollectionImages/Partners/VLHORA.png, https://kics.sport.vlaanderen/SiteCollectionImages/Partners/VLHORA.pnghttp://www.vlaamsehogescholenraad.be/be-nl/index.html, http://www.vlaamsehogescholenraad.be/be-nl/index.html