Skip Navigation LinksKICS

Kennis- en Informatiecentrum Sport

KICS

over sport of wil je weten hoe Vlaanderen zijn topsportambities definieert en zijn resultaten van de voorbije olympiade evalueert?

KICS brengt alles bij elkaar met een eenvoudige en een uitvoerige zoekfunctie, een handig abc en een onderverdeling in thema's.
KICS maakt er samen met zijn partners dé sportbibliotheek van Vlaanderen van.   ​

 Laatste toevoegingen

 

 

Gender en Sport: Hink-stap-sprong naar een inclusief beleidKICS-26-292https://kics.sport.vlaanderen/doelgroepen/Gedeelde documenten/Gender/190618_Ombudsdienst_gendersport.pdfGender en Sport: Hink-stap-sprong naar een inclusief beleidGP0|#540bebd3-102e-4ae3-9d6e-fdafbfc7c6d3;L0|#0540bebd3-102e-4ae3-9d6e-fdafbfc7c6d3|Vlaamse Ombudsdienst;GTSet|#54061944-32f0-448f-b868-066027318c56GP0|#48ebb197-142e-499b-90ba-80bc5d0cec8c;L0|#048ebb197-142e-499b-90ba-80bc5d0cec8c|Doelgroepen:Gender;GTSet|#6a86f3b7-1c3d-4e7f-b749-3c1233eed24b;GPP|#6b3e0ec2-67f2-4d38-8f06-4e5b54bff44e;Doelgroepen:GenderBrochure2019-06-17T22:00:00ZDit onderzoek van de Gender Ombudsvrouw behandelt thema’s als het recht om deel te nemen zoals iedereen en de mogelijkheid tot zelfontplooiing, maar ook de zorg om een eerlijke en veilige sportomgeving of competitie. Het onderzoek vertrekt vanuit het gelijkheidsbeginsel en het verbod op discriminatie, toegepast op de sport. Het onderzoek toont dat het concept geslacht aangevuld is met allerlei lagen en veel minder statisch is dan men ooit allicht vermoedde. Het beschrijft de evolutie van de topsportregels gericht op transgenderpersonen en interseksepersonen. Met 13 concrete richtlijnen bij de omgang met gendervariatie, vraagt ze sportclubs om open te staan voor transgenders en interseksuelen.
Overlegtool Transgenderpersonen in de SportKICS-26-291https://kics.sport.vlaanderen/doelgroepen/Gedeelde documenten/Gender/190618_VSF_Overlegtool_transgenders.pdfOverlegtool Transgenderpersonen in de SportGP0|#8dacb515-7a93-4f70-ad87-efef2e886476;L0|#08dacb515-7a93-4f70-ad87-efef2e886476|VSF;GTSet|#54061944-32f0-448f-b868-066027318c56GP0|#48ebb197-142e-499b-90ba-80bc5d0cec8c;L0|#048ebb197-142e-499b-90ba-80bc5d0cec8c|Doelgroepen:Gender;GTSet|#6a86f3b7-1c3d-4e7f-b749-3c1233eed24b;GPP|#6b3e0ec2-67f2-4d38-8f06-4e5b54bff44e;GP0|#c4cae28c-29f9-4f2d-9980-48bb4585b6ae;L0|#0c4cae28c-29f9-4f2d-9980-48bb4585b6ae|Sportfederaties;Doelgroepen:Gender;SportfederatiesKennisdocument2019-06-17T22:00:00ZHet merendeel van de sportfederaties maakt op basis van het op de identiteitspapieren vermelde geslacht, een indeling naargelang geslacht (M/V) om deel te nemen aan competities. Op 1 januari 2018 trad de Wet van 25 juni 2017 tot hervorming van regelingen inzake transgenders in werking. Deze wet maakt het voor transgenderpersonen eenvoudiger om het vermelde geslacht op de identiteitsdocumenten te veranderen. Via deze tool willen we sportfederaties een hulpmiddel aanreiken om een eigen beleid rond transgendersporters stap voor stap proactief vorm te geven. Zo kan je de sportdeelname voor transgenders vergemakkelijken en ben je bovendien voorbereid op mogelijke vragen.
Schaduw, T-shirt, zonnecrème. En het loopt gesmeerd!KICS-148-110https://kics.sport.vlaanderen/Persberichten/Documents/190605_Persbericht_Melanoomcampagne.pdfSchaduw, T-shirt, zonnecrème. En het loopt gesmeerd!GP0|#08efc3be-8f5c-4033-a691-a73ef80fd89b;L0|#008efc3be-8f5c-4033-a691-a73ef80fd89b|Sport Vlaanderen;GTSet|#54061944-32f0-448f-b868-066027318c56GP0|#9d98582f-3175-42e1-93a0-16e62557ad54;L0|#09d98582f-3175-42e1-93a0-16e62557ad54|Persberichten;GTSet|#6a86f3b7-1c3d-4e7f-b749-3c1233eed24b;GP0|#396452db-3f2b-4fbb-b357-0432144c7e79;L0|#0396452db-3f2b-4fbb-b357-0432144c7e79|Gezond en Ethisch sporten;Persberichten;Gezond en Ethisch sportenPersbericht2019-06-04T22:00:00ZOmdat de zon even hard brandt op de huid van een kind dat sport als op die van een kind dat bij het water speelt, roepen Sport Vlaanderen, Gezond Sporten Vlaanderen en de Vrije Universiteit Brussel de sportende jeugd en haar ouders op om goed te smeren. Op zaterdag 8 juni lanceren we de #smeerem-campagne, want als de huid van jonge kindjes verbrandt, hebben ze voor de rest van hun leven een verhoogd risico op huidkanker.
OPS stand van zaken onderzoekslijn Beleidsmonitoring Laagdrempelig SportenKICS-116-283https://kics.sport.vlaanderen/wetenschappelijkonderzoek/Documents/190528_Presentatie_OPS_Studiedag_laagdrempeligheid.pdfOPS stand van zaken onderzoekslijn Beleidsmonitoring Laagdrempelig SportenGP0|#3bbc2fc0-9a9f-4fb8-9f43-e3b52a724dd3;L0|#03bbc2fc0-9a9f-4fb8-9f43-e3b52a724dd3|Onderzoeksplatform Sport;GTSet|#54061944-32f0-448f-b868-066027318c56GP0|#670e4471-0fec-487d-8ba1-714927018320;L0|#0670e4471-0fec-487d-8ba1-714927018320|Wetenschappelijk onderzoek;GTSet|#6a86f3b7-1c3d-4e7f-b749-3c1233eed24b;Wetenschappelijk onderzoekPresentatie2019-05-27T22:00:00ZOp haar eerste publieke studiedag op 28 mei 2019 gaf het Onderzoeksplatform Sport een stand van zaken over de onderzoekslijn Beleidsmonitoring Laagdrempelig Sporten.
OPS stand van zaken onderzoekslijn Beleidsmonitoring JeugdsportKICS-116-284https://kics.sport.vlaanderen/wetenschappelijkonderzoek/Documents/190528_Presentatie_OPS_Studiedag_jeugdsport.pdfOPS stand van zaken onderzoekslijn Beleidsmonitoring JeugdsportGP0|#3bbc2fc0-9a9f-4fb8-9f43-e3b52a724dd3;L0|#03bbc2fc0-9a9f-4fb8-9f43-e3b52a724dd3|Onderzoeksplatform Sport;GTSet|#54061944-32f0-448f-b868-066027318c56GP0|#670e4471-0fec-487d-8ba1-714927018320;L0|#0670e4471-0fec-487d-8ba1-714927018320|Wetenschappelijk onderzoek;GTSet|#6a86f3b7-1c3d-4e7f-b749-3c1233eed24b;Wetenschappelijk onderzoekPresentatie2019-05-27T22:00:00ZOp haar eerste publieke studiedag op 28 mei 2019 gaf het Onderzoeksplatform Sport een stand van zaken over de onderzoekslijn Beleidsmonitoring Jeugdsport.
OPS stand van zaken onderzoekslijn Beleidsmonitoring InnovatieKICS-116-282https://kics.sport.vlaanderen/wetenschappelijkonderzoek/Documents/190528_Presentatie_OPS_Studiedag_innovatie.pdfOPS stand van zaken onderzoekslijn Beleidsmonitoring InnovatieGP0|#3bbc2fc0-9a9f-4fb8-9f43-e3b52a724dd3;L0|#03bbc2fc0-9a9f-4fb8-9f43-e3b52a724dd3|Onderzoeksplatform Sport;GTSet|#54061944-32f0-448f-b868-066027318c56GP0|#670e4471-0fec-487d-8ba1-714927018320;L0|#0670e4471-0fec-487d-8ba1-714927018320|Wetenschappelijk onderzoek;GTSet|#6a86f3b7-1c3d-4e7f-b749-3c1233eed24b;Wetenschappelijk onderzoekPresentatie2019-05-27T22:00:00ZOp haar eerste publieke studiedag op 28 mei 2019 gaf het Onderzoeksplatform Sport een stand van zaken over de onderzoekslijn Beleidsmonitoring Innovatie.

Heeft u nuttige documenten voor onze bibliotheek?
Stuur uw document(en) in

Heeft u vragen of ondervindt u enige problemen?
Contacteer ons

 

 

http://sportwerk.be, Sportwerkhttp://kennisdatabank.eadblo.be/SiteCollectionImages/Partners/logoSportWerk.jpg, Logohttp://sportwerk.be, Sportwerk
http://www.gsportvlaanderen.be/, http://www.gsportvlaanderen.be/http://kennisdatabank.eadblo.be/SiteCollectionImages/Partners/g-sport.png, https://kics.sport.vlaanderen/SiteCollectionImages/Partners/g-sport.pnghttp://www.gsportvlaanderen.be/, http://www.gsportvlaanderen.be/
http://www.ethicsandsport.com/, Ethiek en sporthttp://kennisdatabank.eadblo.be/SiteCollectionImages/Partners/ICES.png, ICES Logohttp://www.ethicsandsport.com/, Ethiek en sport
http://www.vlaamsesportfederatie.be/, http://www.vlaamsesportfederatie.be/http://kennisdatabank.eadblo.be/SiteCollectionImages/Partners/VSF.png, https://kics.sport.vlaanderen/SiteCollectionImages/Partners/VSF.pnghttp://www.vlaamsesportfederatie.be/, http://www.vlaamsesportfederatie.be/
http://www.isbvzw.be/, http://www.isbvzw.be/http://kennisdatabank.eadblo.be/SiteCollectionImages/Partners/ISB.png, https://kics.sport.vlaanderen/SiteCollectionImages/Partners/ISB.pnghttp://www.isbvzw.be/, http://www.isbvzw.be/
http://faber.kuleuven.be/, http://faber.kuleuven.be/http://kennisdatabank.eadblo.be/SiteCollectionImages/Partners/KUL.png, https://kics.sport.vlaanderen/SiteCollectionImages/Partners/KUL.pnghttp://faber.kuleuven.be/, http://faber.kuleuven.be/
http://www.ugent.be/ge/bsw/nl, http://www.ugent.be/ge/bsw/nlhttp://kennisdatabank.eadblo.be/SiteCollectionImages/Partners/UGent nieuw.png, https://kics.sport.vlaanderen/SiteCollectionImages/Partners/UGent nieuw.pnghttp://www.ugent.be/ge/bsw/nl, http://www.ugent.be/ge/bsw/nl
http://www.vub.ac.be/LK/, http://www.vub.ac.be/LK/http://kennisdatabank.eadblo.be/SiteCollectionImages/Partners/VUB nieuw lang.png, https://kics.sport.vlaanderen/SiteCollectionImages/Partners/VUB nieuw lang.pnghttp://www.vub.ac.be/LK/, http://www.vub.ac.be/LK/
http://www.vlaamsehogescholenraad.be/be-nl/index.html, http://www.vlaamsehogescholenraad.be/be-nl/index.htmlhttp://kennisdatabank.eadblo.be/SiteCollectionImages/Partners/VLHORA.png, https://kics.sport.vlaanderen/SiteCollectionImages/Partners/VLHORA.pnghttp://www.vlaamsehogescholenraad.be/be-nl/index.html, http://www.vlaamsehogescholenraad.be/be-nl/index.html