Skip Navigation LinksKICS > Meer Info

 

 

Visienota 'Statuut vrijetijdswerk/semi-agorale arbeid voor de sportbegeleider'Visienota 'Statuut vrijetijdswerk/semi-agorale arbeid voor de sportbegeleider'GP0|#5584fb2d-184e-43c5-ab9f-982fb4d5a2f3;L0|#05584fb2d-184e-43c5-ab9f-982fb4d5a2f3|Vlaamse Regering;GTSet|#54061944-32f0-448f-b868-066027318c56GP0|#f0d72694-c306-46f7-a5d0-c82453b90fb9;L0|#0f0d72694-c306-46f7-a5d0-c82453b90fb9|Vlaamse Regering;GTSet|#6a86f3b7-1c3d-4e7f-b749-3c1233eed24b;GP0|#8082e6d0-fd74-4f3b-bcd0-889f23807ae3;L0|#08082e6d0-fd74-4f3b-bcd0-889f23807ae3|Tewerkstelling in de sport:Semi-agorale arbeid;GPP|#4a103f04-7786-4ef6-af53-7dc291cb6d51;Vlaamse Regering;Tewerkstelling in de sport:Semi-agorale arbeidapplication/pdf Kennisdocument2017-02-23T23:00:00ZVanuit de sportsector klinkt reeds jaren de vraag om een oplossing te vinden voor de verloning van sportbegeleiders op het lokale sportniveau (non-profit). Reguliere arbeid is voor de meeste lokale sportclubs noch op financieel vlak, noch op administratief vlak een haalbare optie. In de praktijk worden daarom suboptimale vergoedingsmechanismen gehanteerd, zoals bijvoorbeeld een oneigenlijk gebruik van de vrijwilligersvergoeding. Dit zorgt voor een grote rechtsonzekerheid op het terrein. In dit kader hechte de Vlaamse Regering op 24/2/17 haar principiële goedkeuring aan deze visienota 'Statuut vrijetijdswerk/semi-agorale arbeid voor de sportbegeleider'. Het statuut semi-agorale arbeid gaat uit van het principe dat men reeds een volwaardig hoofdberoep (of daaraan gelijkgesteld) moet hebben om toegang te krijgen tot dit statuut. Tevens wordt geduid dat de activiteiten die onder dit statuut vallen zich uitsluitend binnen de vrije tijd van mensen met een hoofdberoep situeren, vandaar de term 'vrijetijdswerk'. Het statuut vrijetijdswerk creëert een kader op het vlak van fiscaliteit, sociale zekerheid en arbeidsrecht. Alleen niet commerciële organisaties kunnen beroep doen op dit statuut. Bovendien betreft de doelgroep enkel die personen die zich ten dienste stellen van derden.5.00000000000000NederlandsGP0|#da4e2c00-f1d9-40b3-9843-e9334954a353;L0|#0da4e2c00-f1d9-40b3-9843-e9334954a353|Semi-agorale arbeid;GTSet|#546beee8-0a86-420a-b299-9ece2349d806;GP0|#adebede1-5ca5-4b7d-9547-d808c05fc74e;L0|#0adebede1-5ca5-4b7d-9547-d808c05fc74e|Sportbegeleidershttps://kics.sport.vlaanderen/vlaamseregering/Documents/Forms/AllItems.aspxhttp://kennisdatabank.eadblo.be/Pages/Info.aspx?DocID=KICS-92-80, http://www.bloso-kics.be/Pages/Info.aspx?DocID=KICS-92-80