Skip Navigation LinksKICS > Meer Info

 

 

Uitwerken van een specifiek statuut voor semi-agorale arbeid voor de sportbegeleider - Samenvatting eindrapport 2013Uitwerken van een specifiek statuut voor semi-agorale arbeid voor de sportbegeleider - Samenvatting eindrapport 2013GP0|#9fc7edb7-221c-469e-9722-d9d536c7fac2;L0|#09fc7edb7-221c-469e-9722-d9d536c7fac2|Vrije Universiteit Brussel;GTSet|#54061944-32f0-448f-b868-066027318c56GP0|#8082e6d0-fd74-4f3b-bcd0-889f23807ae3;L0|#08082e6d0-fd74-4f3b-bcd0-889f23807ae3|Tewerkstelling in de sport:Semi-agorale arbeid;GTSet|#6a86f3b7-1c3d-4e7f-b749-3c1233eed24b;GPP|#4a103f04-7786-4ef6-af53-7dc291cb6d51;Tewerkstelling in de sport:Semi-agorale arbeidapplication/pdf Kennisdocument2014-10-13T22:00:00ZIn het kader van de topic ‘professionalisering en tewerkstelling in de sportsector’ van het Actieplan Sport voor Allen werd door de Vrije Universiteit Brussel een studie gefinaliseerd die het juridische kader voor en de financiële weerslag van een specifiek statuut voor semi-agorale arbeid voor de sportbegeleider onderzocht. Via een dergelijk statuut kan de grijze zone tussen het statuut van de vrijwilliger en het formele arbeidscircuit geofficialiseerd worden zodat rechtszekerheid gecreëerd wordt voor zowel de trainers/lesgevers als hun opdrachtgevers. Deze samenvatting omvat onder meer een begripsomschrijving van semi-agorale arbeid, wie onder het nieuwe statuut valt en binnen welke grenzen de semi-agorale sportbegeleider inzetbaar is. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de combineerbaarheid met het vrijwilligerschap en aan de vergoeding van de semi-agorale sportbegeleider.GP0|#2beed51b-0b2b-4936-b5ce-517b002fee58;L0|#02beed51b-0b2b-4936-b5ce-517b002fee58|De Wortelaer Joris;GTSet|#232cd0f2-b371-44db-b88e-0c08812bc996;GP0|#caa36513-e59a-43b8-8953-81be083aba1a;L0|#0caa36513-e59a-43b8-8953-81be083aba1a|Van Limberghen Guido5.00000000000000NederlandsGP0|#da4e2c00-f1d9-40b3-9843-e9334954a353;L0|#0da4e2c00-f1d9-40b3-9843-e9334954a353|Semi-agorale arbeid;GTSet|#546beee8-0a86-420a-b299-9ece2349d806;GP0|#de9e144a-e894-4535-b14e-512f7241defa;L0|#0de9e144a-e894-4535-b14e-512f7241defa|Vrijwilligerhttps://kics.sport.vlaanderen/Tewerkstelling/Gedeelde documenten/Semi-agorale arbeidhttp://kennisdatabank.eadblo.be/Pages/Info.aspx?DocID=KICS-92-64, http://www.bloso-kics.be/Pages/Info.aspx?DocID=KICS-92-64