Skip Navigation LinksKICS > Regelgeving

Regelgeving

​​​​​

 Algemene documenten

 

 

Vrijstelling van onroerende voorheffing voor onroerende goederen bestemd voor onderwijshttps://kics.sport.vlaanderen/Regelgeving/Gedeelde documenten/070911_Omzendbrief_vrijstelling_onroerende_voorheffing_onderwijs.pdfVrijstelling van onroerende voorheffing voor onroerende goederen bestemd voor onderwijsGP0|#048914cb-2c07-4f22-a120-f358037963c0;L0|#0048914cb-2c07-4f22-a120-f358037963c0|Belgisch Staatsblad;GTSet|#54061944-32f0-448f-b868-066027318c56Regelgeving10/09/2007 22:00:00
Decreet houdende de oprichting van de Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Mediahttps://kics.sport.vlaanderen/Regelgeving/Gedeelde documenten/071130_Decreet_oprichting_raad_cultuur_jeugd_sport_media.pdfDecreet houdende de oprichting van de Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en MediaGP0|#048914cb-2c07-4f22-a120-f358037963c0;L0|#0048914cb-2c07-4f22-a120-f358037963c0|Belgisch Staatsblad;GTSet|#54061944-32f0-448f-b868-066027318c56Regelgeving29/11/2007 23:00:00
Participatiedecreethttps://kics.sport.vlaanderen/Regelgeving/Gedeelde documenten/080118_Participatiedecreet.pdfParticipatiedecreetGP0|#048914cb-2c07-4f22-a120-f358037963c0;L0|#0048914cb-2c07-4f22-a120-f358037963c0|Belgisch Staatsblad;GTSet|#54061944-32f0-448f-b868-066027318c56Regelgeving17/01/2008 23:00:00
Decreet inhaalbeweging sportinfrastructuur - Memorie van toelichtinghttps://kics.sport.vlaanderen/Regelgeving/Gedeelde documenten/080211_Decreet_inhaalbeweging_sportinfrastructuur_memorie_van_toelichting.pdfDecreet inhaalbeweging sportinfrastructuur - Memorie van toelichtingGP0|#c7917842-4ba9-47be-a869-73008e3b7e90;L0|#0c7917842-4ba9-47be-a869-73008e3b7e90|Vlaams Parlement;GTSet|#54061944-32f0-448f-b868-066027318c56Parlementair document10/02/2008 23:00:00
Participatiedecreet - Besluithttps://kics.sport.vlaanderen/Regelgeving/Gedeelde documenten/080718_BVR_Participatiedecreet.pdfParticipatiedecreet - BesluitGP0|#048914cb-2c07-4f22-a120-f358037963c0;L0|#0048914cb-2c07-4f22-a120-f358037963c0|Belgisch Staatsblad;GTSet|#54061944-32f0-448f-b868-066027318c56Regelgeving17/07/2008 22:00:00
Decreet houdende de organisatie van schoolsporthttps://kics.sport.vlaanderen/Regelgeving/Gedeelde documenten/090213_Decreet_schoolsport.pdfDecreet houdende de organisatie van schoolsportGP0|#048914cb-2c07-4f22-a120-f358037963c0;L0|#0048914cb-2c07-4f22-a120-f358037963c0|Belgisch Staatsblad;GTSet|#54061944-32f0-448f-b868-066027318c56Regelgeving12/02/2009 23:00:00
Besluit tot opheffing van de besluiten betreffende deelname van minderjarigen in bepaalde sporttakkenhttps://kics.sport.vlaanderen/Regelgeving/Gedeelde documenten/100430_BVR_Opheffing_besluiten_deelname_minderjarigen.pdfBesluit tot opheffing van de besluiten betreffende deelname van minderjarigen in bepaalde sporttakkenGP0|#048914cb-2c07-4f22-a120-f358037963c0;L0|#0048914cb-2c07-4f22-a120-f358037963c0|Belgisch Staatsblad;GTSet|#54061944-32f0-448f-b868-066027318c56Regelgeving29/04/2010 22:00:00
Uitvoeringsbesluit EU BTWhttps://kics.sport.vlaanderen/Regelgeving/Gedeelde documenten/130125_Uitvoeringsbesluit_EU_BTW_25000€.pdfUitvoeringsbesluit EU BTWGP0|#c66a8319-070a-4767-b71f-9423d559a5ab;L0|#0c66a8319-070a-4767-b71f-9423d559a5ab|Europese Unie;GTSet|#54061944-32f0-448f-b868-066027318c56Regelgeving21/01/2013 23:00:00
Vrijwilligerswet - Gecoördineerde versiehttps://kics.sport.vlaanderen/Regelgeving/Gedeelde documenten/140522_Vrijwilligerswet_3juli2005_gecoördineerde_versie.pdfVrijwilligerswet - Gecoördineerde versieGP0|#4cabac74-9a58-427c-a07d-3cadbd258d8d;L0|#04cabac74-9a58-427c-a07d-3cadbd258d8d|Bloso;GTSet|#54061944-32f0-448f-b868-066027318c56Kennisdocument21/05/2014 22:00:00
Koninklijk besluit houdende de toekenning van een facultatieve toelage aan de Football+ Foundation en aan de Koninklijke Belgische Voetbalbond ("Respect+”)https://kics.sport.vlaanderen/Regelgeving/Gedeelde documenten/140805_KB_Toelage_Football_plus_en_Respect_plus.pdfKoninklijk besluit houdende de toekenning van een facultatieve toelage aan de Football+ Foundation en aan de Koninklijke Belgische Voetbalbond ("Respect+”)GP0|#048914cb-2c07-4f22-a120-f358037963c0;L0|#0048914cb-2c07-4f22-a120-f358037963c0|Belgisch Staatsblad;GTSet|#54061944-32f0-448f-b868-066027318c56Regelgeving4/08/2014 22:00:00
Koninklijk besluit betreffende de brandingsportenhttps://kics.sport.vlaanderen/Regelgeving/Gedeelde documenten/160622_KB_betreffende_brandingsporten.pdfKoninklijk besluit betreffende de brandingsportenGP0|#048914cb-2c07-4f22-a120-f358037963c0;L0|#0048914cb-2c07-4f22-a120-f358037963c0|Belgisch Staatsblad;GTSet|#54061944-32f0-448f-b868-066027318c56Regelgeving21/06/2016 22:00:00
Ontwerp van decreet ondersteuning bovenlokale sportinfrastructuur en topsportinfrastructuur - Memorie van toelichtinghttps://kics.sport.vlaanderen/Regelgeving/Gedeelde documenten/170317_Ontwerp_van_decreet_ondersteuning_bovenlokale_sportinfrastructuur_en_topsportinfrastructuur_memorie_van_toelichting.pdfOntwerp van decreet ondersteuning bovenlokale sportinfrastructuur en topsportinfrastructuur - Memorie van toelichtingGP0|#c7917842-4ba9-47be-a869-73008e3b7e90;L0|#0c7917842-4ba9-47be-a869-73008e3b7e90|Vlaams Parlement;GTSet|#54061944-32f0-448f-b868-066027318c56Regelgeving16/03/2017 23:00:00
Benoeming van de vooriztter en leden van de disciplinaire commisie en de disciplinaire raad voor breedtesporters en begeleidershttps://kics.sport.vlaanderen/Regelgeving/Gedeelde documenten/170324_BS_Benoeming_disciplinaire_commissie_en_raad_breedtesporters.pdfBenoeming van de vooriztter en leden van de disciplinaire commisie en de disciplinaire raad voor breedtesporters en begeleidersGP0|#048914cb-2c07-4f22-a120-f358037963c0;L0|#0048914cb-2c07-4f22-a120-f358037963c0|Belgisch Staatsblad;GTSet|#54061944-32f0-448f-b868-066027318c56Regelgeving23/03/2017 23:00:00
Besluit beëindiging subsidiëring gewezen DAC statuuthttps://kics.sport.vlaanderen/Regelgeving/Gedeelde documenten/121005_BVR_beëindiging_subsidiëring_gewezen_DAC_statuut.pdfBesluit beëindiging subsidiëring gewezen DAC statuutGP0|#048914cb-2c07-4f22-a120-f358037963c0;L0|#0048914cb-2c07-4f22-a120-f358037963c0|Belgisch Staatsblad;GTSet|#54061944-32f0-448f-b868-066027318c56Regelgeving4/10/2012 22:00:00
Strengere Vlaamse regels voor sportmakelaarshttps://kics.sport.vlaanderen/Persberichten/Documents/181204_Persbericht_Vlaamse_regels_sportmakelaars.pdfStrengere Vlaamse regels voor sportmakelaarsGP0|#65d50a18-5c58-426f-8d02-330566283d12;L0|#065d50a18-5c58-426f-8d02-330566283d12|Vlaams minister van Sport;GTSet|#54061944-32f0-448f-b868-066027318c56Persbericht3/12/2018 23:00:00
Decreet inhaalbeweging sportinfrastructuurhttps://kics.sport.vlaanderen/Regelgeving/Gedeelde documenten/080523_Decreet_inhaalbeweging_sportinfrastructuur.pdfDecreet inhaalbeweging sportinfrastructuurGP0|#048914cb-2c07-4f22-a120-f358037963c0;L0|#0048914cb-2c07-4f22-a120-f358037963c0|Belgisch Staatsblad;GTSet|#54061944-32f0-448f-b868-066027318c56Regelgeving22/05/2008 22:00:00
Wijziging leden Sectorraad Sport van de Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Mediahttps://kics.sport.vlaanderen/Regelgeving/Gedeelde documenten/170324_BS_Wijziging_leden_sectorraad_sport_CJSM.pdfWijziging leden Sectorraad Sport van de Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en MediaGP0|#048914cb-2c07-4f22-a120-f358037963c0;L0|#0048914cb-2c07-4f22-a120-f358037963c0|Belgisch Staatsblad;GTSet|#54061944-32f0-448f-b868-066027318c56Regelgeving23/03/2017 23:00:00
Decreet houdende de bovenlokale sportinfrastructuur en topsportinfrastructuurhttps://kics.sport.vlaanderen/Regelgeving/Gedeelde documenten/170608_Decreet_houdende_bovenlokale_sportinfrastructuur_en_topsportinfrastrcutuur.pdfDecreet houdende de bovenlokale sportinfrastructuur en topsportinfrastructuurGP0|#048914cb-2c07-4f22-a120-f358037963c0;L0|#0048914cb-2c07-4f22-a120-f358037963c0|Belgisch Staatsblad;GTSet|#54061944-32f0-448f-b868-066027318c56Regelgeving7/06/2017 22:00:00
Uitvoeringsbesluit bij het decreet van 5 mei 2017 houdende de ondersteuning van bovenlokale sportinfrastructuur en topsportinfrastructuurhttps://kics.sport.vlaanderen/Regelgeving/Gedeelde documenten/170703_Uitvoeringsbesluiten_decreet_5_mei_2017_ondersteuning_bovenlokale_sportinfrastructuur_en_topsportinfrastructuur.pdfUitvoeringsbesluit bij het decreet van 5 mei 2017 houdende de ondersteuning van bovenlokale sportinfrastructuur en topsportinfrastructuurGP0|#048914cb-2c07-4f22-a120-f358037963c0;L0|#0048914cb-2c07-4f22-a120-f358037963c0|Belgisch Staatsblad;GTSet|#54061944-32f0-448f-b868-066027318c56Regelgeving15/06/2017 22:00:00
Omzendbrief pleziervaart - wedstrijden of sport- en ontspanningsactiviteiten in groepsverband op zeehttps://kics.sport.vlaanderen/Regelgeving/Gedeelde documenten/190325_Omzendbrief_pleziervaart_2019.pdfOmzendbrief pleziervaart - wedstrijden of sport- en ontspanningsactiviteiten in groepsverband op zeeGP0|#0c4d4e4b-5cf1-455d-ad3f-eae6142135fd;L0|#00c4d4e4b-5cf1-455d-ad3f-eae6142135fd|FOD Mobiliteit;GTSet|#54061944-32f0-448f-b868-066027318c56Regelgeving24/03/2019 23:00:00

 Websites

 

 

Belgisch StaatsbladBelgisch StaatsbladGP0|#048914cb-2c07-4f22-a120-f358037963c0;L0|#0048914cb-2c07-4f22-a120-f358037963c0|Belgisch Staatsblad;GTSet|#54061944-32f0-448f-b868-066027318c56website
Dopinglijn - regelgevingDopinglijn - regelgevingGP0|#048914cb-2c07-4f22-a120-f358037963c0;L0|#0048914cb-2c07-4f22-a120-f358037963c0|Belgisch Staatsblad;GTSet|#54061944-32f0-448f-b868-066027318c56website
Veiligheid van actieve ontspanningsevenementenVeiligheid van actieve ontspanningsevenementenGP0|#048914cb-2c07-4f22-a120-f358037963c0;L0|#0048914cb-2c07-4f22-a120-f358037963c0|Belgisch Staatsblad;GTSet|#54061944-32f0-448f-b868-066027318c56website
Veiligheid van extreme ontspanningsevenementenVeiligheid van extreme ontspanningsevenementenGP0|#048914cb-2c07-4f22-a120-f358037963c0;L0|#0048914cb-2c07-4f22-a120-f358037963c0|Belgisch Staatsblad;GTSet|#54061944-32f0-448f-b868-066027318c56website
Vlaamse CodexVlaamse CodexGP0|#048914cb-2c07-4f22-a120-f358037963c0;L0|#0048914cb-2c07-4f22-a120-f358037963c0|Belgisch Staatsblad;GTSet|#54061944-32f0-448f-b868-066027318c56website
Navigator wetgeving leefmilieu, Natuur en EnergieNavigator wetgeving leefmilieu, Natuur en Energiewebsite