Skip Navigation LinksKICS > Vlaams Parlement > Actuele vragen - plenaire

Actuele vragen - plenaire

Een actuele vraag is een beknopte, mondelinge vraag over een actueel probleem die een Vlaams volksvertegenwoordiger in de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement aan een minister kan stellen. Ze wordt onmiddellijk, kort en mondeling beantwoord tijdens het wekelijkse vragenuur. De vragen kunnen kort voor de vergadering worden ingediend, waardoor volksvertegenwoordigers zeer actuele onderwerpen kunnen aansnijden. De actuele vragen worden gepubliceerd in de Handelingen van de plenaire vergaderingen.