Skip Navigation LinksKICS > Vlaams Parlement > Interpellaties en andere

Interpellaties en andere

Interpellaties worden in principe in een commissie gehouden. Een interpellatie met een algemene draagwijdte en van groot politiek belang kan in de plenaire vergadering worden gehouden. Een interpellatie is een belangrijk middel voor een Vlaams volksvertegenwoordiger om de regering te controleren, door een minister te ondervragen over diens beleid.