Skip Navigation LinksKICS > Vlaams Parlement > Vragen om uitleg

Vragen om uitleg

Een vraag om uitleg is een vraag die mondeling in een commissie door een Vlaams volksvertegenwoordiger aan een minister gesteld wordt over een actueel en concreet probleem. Een vraag om uitleg geeft aanleiding tot een omstandige uiteenzetting door de vraagsteller en een beperkt debat met de minister. Andere sprekers kunnen daarbij het woord voeren.

Bekijk alle parlementaire initiatieven voor het thema Sport.